โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

โรงพยาบาลน้ำยืน ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ "ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา นพ.ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน้ำยืน ประกาศเจตนารมณ์สุจริตตามรอยพ่อ "ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน"

27 มีนาคม 2019 โรงพยาบาลน้ำยืน