โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับมอบเครื่อง Infusion Pump 6 เครื่อง

วันนี้บริษัทฯได้นำเครื่อง Infusion Pump 6 เครื่อง มามอบให้ รพ.น้ำยืน ตามจิตกุศลที่มีผู้บริจาคให้มาก่อนหน้านี้ ขออนุญาตกล่าวนามท่านอีกครั้ง ดังนี้ 
1.พระอาจารย์ประเสริฐฯ วัดป่าโนนสวรรค์ น้ำยืน อุบลฯ 1 เครื่อง
2.ร้านชุนเจริญพืชผล 2 เครื่อง
3.ชมรมรักษ์น้ำยืน 1 เครื่อง
4.หจก.ทองธรรมจินดา (ห้างทองแท้1993) 1 เครื่อง
5.ร้านน้ำยืนวัสดุ 1 เครื่อง
รพ.น้ำยืน ขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านอีกครั้ง นพ.พชร ตังควัฒนา นายแพทย์ประจำการ รพ.น้ำยืน และ ผู้แทนคณะเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ และ นำไปใช้กับผู้ป่วย รพ.น้ำยืน อนุโมทนาสาธุ

18 มิถุนายน 2019 โรงพยาบาลน้ำยืน