โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

พระครูเกษมกิจจานุยุต เจ้าคณะตำบลปุเปือย เจ้าอาวาสวัดป่าคีรีบรรพต (วัดภูน้อย) อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี บริจาคงบให้ รพ.น้ำยืน จำนวน 60,000 บาท ได้นำไปซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนรูปแบบอุโมงค์ จำนวน 1 เครื่อง

กราบนมัสการพระครูเกษมกิจจานุยุต เจ้าคณะตำบลปุเปือย เจ้าอาวาสวัดป่าคีรีบรรพต (วัดภูน้อย) อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ที่ได้บริจาคงบให้ รพ.น้ำยืน เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.62 จำนวน 60,000 บาท รพ.น้ำยืน ได้นำไปซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนรูปแบบอุโมงค์ จำนวน 1 เครื่อง เพื่อบริการตรวจวัดความดันให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการที่ รพ. นางละอองศรี มั่งมี หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และ คณะผู้แทนเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำยืน ขอกราบอนุโมทนาสาธุกับพระคุณเจ้า และ ญาติโยมทุกๆท่านค่ะ นอกจากนี้พระคุณเจ้ายังได้ให้กำลังใจผู้ป่วยในหอผู้ป่วยชายและหญิงของ รพ.ของเราอีกด้วย อนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะ

20 มิถุนายน 2019 โรงพยาบาลน้ำยืน