โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

คณะจาดเพื่อนบ้าน กัมพูชา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน้ำยืน

คณะจาดเพื่อนบ้าน กัมพูชา ศึกษาดูงานที่โรงพยาบาลน้ำยืน

15 มกราคม 2020 โรงพยาบาลน้ำยืน