โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2563 รุ่นที่1

ซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 

11 กุมภาพันธ์ 2020 โรงพยาบาลน้ำยืน