โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2563 รุ่นที่2

ซ้อมแผนอัคคีภัย 2563 รุ่นที่2

12 กุมภาพันธ์ 2020 โรงพยาบาลน้ำยืน