โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

อบรม โครงการ “เติมพลังชีวิต จิตใฝ่ดี ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำยืน”

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00-17.00 น. องค์กรสร้างสุขร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ ได้จัดอบรม โครงการ “เติมพลังชีวิต จิตใฝ่ดี ให้กับเจ้าหน้าที่ รพ.น้ำยืน” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดี เก่ง และมีความสุข โรงพยาบาลได้รับเกียรติจาก อาจารย์ นายแพทย์ พิษณุ ขันติพงษ์ ข้าราชการบำนาญของแผ่นดิน อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และ คณะกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โดยมี นายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน เป็นประธานเปิดการอบรมดังกล่าว

17 มิถุนายน 2020 โรงพยาบาลน้ำยืน