โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.น้ำยืน ขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้า ที่มอบเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลน้ำยืน

รพ.น้ำยืน โดยการนำของ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รวมถึง องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพทุกคน ขอกราบขอบพระคุณ พระคุณเจ้าที่โรงพยาบาลของเราได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลฯ นำโดย พระครูศรีธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้ง เจ้าคณะตำบลต่างๆได้นำเครื่องมือแพทย์มามอบให้โรงพยาบาลน้ำยืน ดังนี้

1. เตียงเพาเวอร์ ขนาด 2 ไกร์ 10 หลัง ขนาด 1 ไกร์ 1 หลัง รวม 11 หลัง

2. เครื่องดูดเสมหะแบบเคลื่อนที่ 10 เครื่อง

3. เกจ์ออกซิเจน 20 ตัว

4. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป 50 ห่อ

2 มีนาคม 2021 โรงพยาบาลน้ำยืน