โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รพ.น้ำยืนขอขอบคุณ SCG บริษัทโฮมวัน จำกัด (ในเครือศิริมหาชัย) บริจาค "ห้องความดันอากาศบวก Positive Pressure Room" จำนวน 1 ตู้

รพ.น้ำยืนขอขอบคุณ SCG บริษัทโฮมวัน จำกัด (ในเครือศิริมหาชัย) บริจาค "ห้องความดันอากาศบวก Positive Pressure Room" จำนวน 1 ตู้

31 มีนาคม 2021 โรงพยาบาลน้ำยืน