โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

นพ.ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

นพ.ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

26 ธันวาคม 2021 โรงพยาบาลน้ำยืน