โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลน้ำยืน

รพ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี โดยการนำของ นายแพทย์ชัยวัฒน์ ดาราสิชฌน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล รวมถึง องค์กรแพทย์ องค์กรพยาบาล และ สหสาขาวิชาชีพทุกคน ขอขอบพระคุณสายธารน้ำใจจากท่าน ดังนี้
1. พระอธิการสังวาร ตปคุโณ เจ้าอาวาสวัดหนองปลาดุก น้ำยืน พร้อม พระคุณเจ้า ผู้แทนคณะสงฆ์ในอำเภอน้ำยืน
2. ท่านธำมรงค์ ประกอบบุญ อดีต รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
3. ท่านธนพัชร์ และ ท่านชุลีกร พันธ์สุขเลิศ บริษัทสมาร์ทสเตชั่น ปั๊มน้ำมันเติมเอง
4. พุทธศาสนิกชนที่รวมบุญช่วยเหลือสนับสนุนปัจจัย
สิ่งที่มอบ ดังนี้
1. เตียงผู้ป่วยเฟาว์เลอร์ 2 ไก จำนวน 26 ตัว
2. ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ 100 ห่อ
3. เกจ์ออกซิเจน 20 ชุด
รวมมูลค่า 371,560 บาท

ขอบคุณสะพานบุญ คุณชลลดา อุดมพันธ์ จนท.ประชาสัมพันธ์
รพ.น้ำยืน

ขออนุโมทนาสาธุบุญ ขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป

6 มกราคม 2022 โรงพยาบาลน้ำยืน