ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำยืน

โรงพยาบาลน้ำยืนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 ณ สวนสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำยืน

2017-01-14 สวนสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำยืน