หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปฏิบัติงานทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน สนองพระราชกระแส เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนน้ำยืน อำเภอน้ำยืน

2016-11-23 โรงเรียนน้ำยืน อำเภอน้ำยืน