โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

วิธีการประเมิน

วัน เวลา และสถานที่

สอบข้อเขียน (อัตนัย/ปรนัย)

- ความรู้ความสามารถทั่วไป

- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ประเมินความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

- ประเมินโดยการ : สอบสัมภาษณ์

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุมบริหารบน โรงพยาบาลน้ำยืน

คณะกรรมการฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ-พนักงานธุรการ.pdf

: 7 ตุลาคม 2019 : Admin 393