Generic placeholder image

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๒ อัตรา

ด้วย โรงพยาบาลน้ำยืน  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน ๒ อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบติดต่อขอรับใบสมัครที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน ระหว่างวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ ที่นี่

: 2017-02-16 : Admin 134