โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง)

  ประกาศผลการสอบคัดเลือกตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 1 อัตรา.pdf

: 9 มีนาคม 2020 : Admin 57