โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

  ประกาศ-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง.pdf

: 17 มีนาคม 2021 : Admin 335