โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ ด้วยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ร่างเอกสารประกวดราคา.pdf

: 5 พฤษภาคม 2021 : Admin 587