โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ รพ.น้ำยืน รอบ 1 (1 ต.ค. 63 -31 มี.ค.64)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ รพ.น้ำยืน รอบ 1 (1 ต.ค. 63 -31 มี.ค.64)

ผลการประเมินการปฏิบัติงานข้าราชการ รพ.น้ำยืน รอบ 1 (1 ต.ค. 63 -31 มี.ค.64)  ในระดับดีเด่น และดีมาก 

  รอบ 1 (1ต.ค.63-31มี.ค.64).pdf

: 14 มิถุนายน 2021 : Admin 239