โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 2 ตำแหน่ง

ผู้ช่วยทันตกรรม 1 ตำแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 20 เมษายน 2561 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลน้ำยืน (ในวันเวลาราชการ)

  ผู้ช่วยทันตแพทย์, พขร.pdf

: 2018-04-05 : Admin 1668