โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  ในตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข , ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดโรงพยาบาลน้ำยืน
 

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf

: 19 เมษายน 2019 : Admin 359