โรงพยาบาลน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค รพ.น้ำยืน

ติดตามผลการดำเนินงานวัณโรค รพ.น้ำยืน สืบเนื่องจากที่เคยได้รับรางวัล TB-Free Excellence Award 2013 โดยผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมปราบวัณโรค และ บ.ซาโนฟรี่-อเวนติส (ประเทศไทย) จำกัด

16 พฤศจิกายน 2018 โรงพยาบาลน้ำยืน